รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 
14 - 15 พ.ย. 2558
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
     ภาคเรียนที่ 2/2558
12 ต.ค 2558 เปิดเรียน
     รับตารางเรียน/ตารางสอน
     ภาคเรียนที่ 2/2558
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
11 - 21 ธ.ค. 2558
     กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
     นครสวรรค์เกมส์
   
รายละเอียดเพิ่มเติม  
ดูเพิ่มเติม.....
ชมภาพกิจกรรม
    25 พฤศจิกายน 2558
       : พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชมภาพกิจกรรม
 
  19 พฤศจิกายน 2558
       : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบรางวัลตามโครงการรักษ์โรงเรียน 
 
  16 ตุลาคม 2558  
       : เรียนเชิญคระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมพร้อมกันที่ห้องโสตฯ เวลา 14.30 น.  
 
  2-3 กรกฎาคม 2558  
       : การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
   
  11 มิถุนายน 2558  
         : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
     
  ดูเพิ่มเติม.....  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th