กำหนดการ พิธีเปิด-พิธีปิด ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 1
   
       
 
   
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 : การประชุมทีม
 
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 : พิธีเปิด - พิธีปิด ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 1
 
       
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th