รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
   
                         
    4 สิงหาคม 2559  :  เดินรณรงค์ ลงประชามติ                                 
 

  6-8 กรกฎาคม 2559  :  ราชพฤกษ์เกมส์ 59                      

Set_1   Set_2                                                         

 
    16 มิถุนายน 2559  :  พีธีไหว้ครู 2559                                 
       
       
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th