รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ
             >> รายละเอียดประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

       ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาและแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักเรียน
             ประจำปีการศึกษา 2565 >> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

       รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกพลศึกษา)
             >> รายละเอียดประกาศ  , ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
                                                                                                       ดูข่าวเพิ่มเติม.....

 
 
คู่มือการใช้งาน SGSSTAR STEMS


 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)
Dowmload   PDF : Word

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Download    PDF : Word

มาตรฐานการศึกษา 2561

SAR 2563
SAR 2562
SAR 2561
SAR 2560
SAR 2559

ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2564


 


 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
 


       
 
     
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ      
 
     
   - ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง      
  - ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย      
 
     
     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

 
 
ndtp - ติดตั้งแบบพกพา (Portable)        VC_Runtime
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์