รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
             >> รายละเอียดประกาศ  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

       รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป [รับสมัคร 24 พ.ค. - 30 พ.ค. 64]
             >> รายละเอียดประกาศ   ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

        รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
             >> รายละเอียดประกาศ   ประกาศผลการคัดเลือก
                                                                                                       ดูข่าวเพิ่มเติม.....

 
 
คู่มือการใช้งาน SGSSTAR STEMS


 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)
Dowmload   PDF : Word

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Download    PDF : Word

มาตรฐานการศึกษา 2561

SAR 2563
SAR 2562
SAR 2561
SAR 2560
SAR 2559


 


 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
 


       
 
     
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ      
 
     
   - ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง      
  - ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย      
 
     
     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์